Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

ISO 9001:2008

qs iso 90012008 logo

Οικονομικά Στοιχεία

 

Με το Άρθρο 232 του νομοσχεδίου του υπουργείου ανάπτυξης, κρίνεται σκόπιμη, όπως αναφέρεται, η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ δια του τύπου.                                               

Ούτως ώστε, όπως αναφέρεται, η σχετική υποχρέωση να περιορίζεται πλέον στην υποβολή στην δημοσιότητα μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (επίκειται πλήρης ενεργοποίησή τους εντός του 2012), στη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. και στην ανάρτηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

 

Loading ...

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

   Βενιζέλος Μηλάκης ΑΕΤΒΕ
   ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Οδός Θ΄
   71601
   Ηράκλειο Κρήτης

   Τηλ.: 2810390260 & 2810380004
   Φάξ.: 2810-381583

 

 

Σύντομο Μήνυμα

Ποσό είναι τρία συν τρία
Email:
Θέμα
Μήνυμα

Ακολουθήστε μας